Åk 9: Muntliga nationella prov v. 47

De muntliga nationella proven för åk 9 i svenska, engelska och matematik förläggs till tisdagen och fredagen denna vecka.

Under dessa två dagar följer eleverna i åk 9 inte ordinarie schema, utan är undervisningsfria förutom vid provtillfällena.

Det är mycket viktigt att eleverna kommer till proven utsatt tid!

Anslag om tider och grupper sätts upp i skolan. Är du osäker på var du ska vara - prata med din mentor eller lärare.

Tisdag 20/11
Svenska 9A och 9D
Matte och engelska 9B och 9C

Fredag 23/11
Svenska 9B och 9C
Matte och engelska 9A och 9D

19 november 2018