Åk 9: Muntliga nationella prov v. 48

De muntliga nationella proven för åk 9 i svenska, engelska och matematik förläggs till tisdagen och torsdagen nästa vecka.

Under dessa två dagar följer eleverna i åk 9 inte ordinarie schema, utan är undervisningsfria förutom vid provtillfällena.

Det är mycket viktigt att eleverna kommer till proven utsatt tid!

Anslag om tider och grupper sätts upp i skolan. Är du osäker på var du ska vara - prata med din mentor eller lärare.

Tisdag 28/11
Svenska 9a och 9d
Matte och engelska 9c och 9b

Torsdag 30/11
Svenska 9c och 9b
Matte och engelska 9a och 9d

23 november 2017