Åk 9: Muntligt nationellt prov i engelska

Vecka 46 kommer de muntliga nationella proven i engelska att genomföras i åk 9.

Proven sker i mindre grupper och eleverna får gå ifrån ordinarie lektionstid för att göra proven. Listor med grupper, tider och salar kommer att anslås i skolan. Kontakta din lärare i engelska om du har frågor om provets upplägg.

14 november 2016