Åk 9: Nationellt prov i matematik 7 och 9 maj

Måndagen den 7 och onsdagen den 9 maj är det nationellt prov i matematik för åk 9. Plats: Ekonomikum/skolan. Var på plats senast 8:30.

Ekonomikums skrivsalar är bokade för proven. Se till att vara på plats senast 8:30 så att provet kan sätta igång i tid.

En del elever är kvar på skolan i mindre grupper (olika salar). Är du osäker på var du ska vara? Prata med din lärare i matematik.

4 maj 2018