Ansökan om skolskjuts senast 31 mars

Du som ska göra ansökan om skolskjuts inför läsåret 2018-19 (utifrån särskilda skäl såsom växelvis boende, funktionshinder m.m.) måste göra detta senast den 31 mars.

19 mars 2018