Föräldramöten åk 6-8, tis 9 okt

Välkomna till föräldramöten på Nannaskolan på tisdag. Se hit för tider!

18:00 Nya klasser - 6A, 6B, 6C och 7D - i aulan. Därefter samlas man klassvis.

18:30 Gamla klasser - 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C och 8D - direkt i klassrummen. (Salar anslås i entrén på skolan.) 

4 oktober 2018