Fördjupning på schemat

Nytt på schemat för Nannaskolans elever detta läsår är "fördjupning". Vad innebär det?

Nannaskolan vill erbjuda ett brett utbud av estetiska val och alla elever har av den anledningen inte estetval samtidigt. Nu vill vi använda tiden effektivt för att undvika långa skoldagar.

Därför har vi samlat alla elever som inte har estetval på det andra passet och ger dem undervisning som kan innehålla delar av flera ämnes kursplaner. Grupperna blir klassblandade och vi satsar på fler lärare. Grupperna blir mindre än vanlig klasstorlek. Här får vi möjlighet att kunna anpassa grupper och innehåll efter behov.

All undervisning på Nannaskolan inklusive fördjupning samplaneras och vi kan välja ut delar som lämpar sig att undervisa i formen fördjupning. Eleverna får möjlighet att fördjupa kunskaperna och lärarna på fördjupningspassen samarbetar kring bedömning och återkopplar till ordinarie undervisande lärare i ämnet. Elever som behöver annan typ av fördjupning får ett bra tillfälle i schemat att få det, utan att de behöver lämna sina vanliga lektioner med klassen. Det kan vara extra stöd eller att man behöver mer svenska. 

Det är av högsta vikt att man som elev förstår, att det man gör på fördjupningen kan påverka betygen i flera ämnen. Innehållet ersätter inte kunskapen man förväntas få på vanliga lektioner, utan ska ge eleven möjlighet att stärka sina förmågor.

Alla elever ska ha minst ett estetval och ett fördjupningspass.

11 september 2018