Föreskrifter runt magsjuka

Det är viktigt att vi tillsammans minskar risken för smittspridning på skolan. Läs våra riktlinjer här.

 

Magsjuka kommer ofta snabbt med kräkningar och illamående. Trots att barnet kan ha svåra besvär brukar magsjuka vara helt ofarligt. För de allra flesta räcker det med att vila och att dricka mycket. Vissa elever kan behöva söka vård, till exempel vid kroniska sjukdomar eller kraftigt nedsatt immunförsvar och av den anledningen är det extra viktigt att vi tillsammans förebygger smittspridning.  

Så förebyggs smitta: 

  • God hygien är avgörande för att undvika smitta. 
  • Stanna hemma från skolan i minst ett dygn efter senaste kräkning  eller diarré. För barn i förskolan gäller minst två dygn.
  • Tvätta händerna med flytande tvål före varje måltid, efter varje toalettbesök, efter utevistelse och före hantering av mat. Det räcker inte att använda handsprit, eftersom handsprit inte påverkar viruset som sprider vinterkräksjuka.
  • Handdesinfektion kan användas som komplement efter noggrann handtvätt, eller som ersättning när det inte ges möjlighet till handtvätt med tvål och vatten samt vid utbrott av förkylningar och magsjuka.

Källa: 1177 Vårdguiden

5 september 2017