Friidrott på IFU arena mån 24 april

Idrottslärarna har planerat in friidrott för alla klasser (utom åk 8) på IFU arena. Varje klass får en heltimme. Se schemat här.

08:20 - 09:20 - 9A och 9D: språket kan börja 10:00

09:30 - 10:30 - 7A och 7C: lektioner som vanligt från 11:20

10:40 - 11:40 - 7B och 7D: 7B behöver gå tidigare från matten

12:10 - 13:10 - 9B och 9C: 9B försvinner från SO:n, 9C behöver gå tidigare från NO:n

13:20 - 15:00 - 6A och 6B och 6C; 6B, 6C går tidigare från matte och engelska. Klassföreståndare följer med till IFU

 

Busstider: förslag för tider som klasserna kan ta bussar.

7b - 10:06 eller 10:16

7d - 09:46

9b - 11:36

9c - 11:46

6a - 12:27

6b - 12:37

6c - 12:47

Buss 3 från Stadshuset till Lagerlöfsgatan.

19 april 2017