Gruppvägledning åk 8

Eleverna i åk 8 kommer gruppvis tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare Anna-Lena att få möjlighet att diskutera och fundera över karriär- och yrkesval. Detta för att väcka intresse för gymnasieval och jobbinriktningar.

Grupphandledningspassen kommer igång v. 11 och pågår under våren. Mentorerna har scheman för grupper och tider.

9 mars 2018