Gymnasiemässa för åk 9, 12 nov

Gymnasiemässa på Fyrishov för åk 9, torsdag 12 nov efter lunch.

Årskurs 9 besöker Gymnasiemässan på Fyrishov på torsdag den 12 november. Klassföreståndare/mentor medföljer. För att eleven ska få möjlighet att i lugn och ro informera sig om olika skolor och program är det inga lektioner på eftermiddagen för åk 9 (men givetvis på morgonen). Eleverna tar sig dit på egen hand (kontant-busskortet är inte beräknat att gälla för denna resa, då Fyrishov ligger inom gångavstånd).

9A: Lunch direkt efter ungdomshälsan, dvs. ca. 10:40. Samling på Fyrishov 11:30.

9B: Lektionen bryts 10:35. Lunch 10:40. Samling på Fyrishov 11:30.

9C: Lektionen bryts 10:25. Lunch 10:30. Samling på Fyrishov 11:15.

9D: Lunch 10:30. Samling på Fyrishov 11:15.

10 november 2015