Gymnasiemässan åk 9

Idag besöker eleverna i åk 9 Gymnasiemässan på Fyrishov.

Detta är ett bra tillfälle att bekanta sig med de program och skolor som finns att välja mellan.

Gymnasiemässan är öppen även under kvällen, ifall t.ex. någon elev vill återkomma tillsammans med förälder.

15 november 2018