Höstterminens sista skoldagar

Fredag, måndag och tisdag är schemabrytande och eleverna är med klassen under dessa dagar. Det blir en rad trevliga aktiviteter, bl a vår traditionsenliga dodgeballturnering! På tisdagen är det en kort julavslutning före några veckors vila.

För att få tider och information som gäller för just din klass, titta i Unikum eller kontakta din klassföreståndare.

16 december 2021