Inlämningsdeadline 2 dec

Terminsdeadline
Inför betygsättningen i slutet av terminen är det viktigt att lärarna får tillräckligt med tid att bedöma elevernas kunskaper. Därför har vi satt ett gemensamt slutdatum för alla betygsgrundande uppgifter. Sådant som lämnas in efter detta datum bedöms endast i mån av lärarens möjlighet/tid. Det kan betyda att läraren bedömer enbart om uppgiften når kraven för godkänt eller inte. Läraren kan givetvis själv välja att lägga betygsgrundande uppgifter efter detta datum.

I praktiken innebär terminsdeadlinen att om en elev har t.ex. ett prov eller en inlämningsuppgift som släpat efter, ska eleven se till att bli klar med detta senast den 2 december.

Undantag
Skolan ska alltid ta hänsyn till varje elevs behov och förutsättningar och därför kan elever få andra förutsättningar men ska alltid vara överenskommet i förväg i åtgärdsprogram.

Läs gärna mer här: http://nannaskolan.uppsala.se/Verksamhetklassernassidor/forhallningssatt-vid-bedomning-av-betygsgrundande-uppgifter/

26 november 2015