Lägesrapport v. 13

Följande meddelande har skickats ut i Unikum av rektor Henrik Ljungblom, till alla elever och vårdnadshavare, med anledning av coronaviruset.

Nannaskolan har drabbats hårt av frånvarande personal. Ca 40% av lärarna har varit hemma denna vecka och bara 20% av eleverna. Jag vill trots allt förmedla att vi har en generellt god stämning på skolan. Detta för att vi har ställt om med tillfälligt schema där vi fokuserar på undervisning i helklass med lärare bara från skolan. Inga inställda lektioner och eleverna arbetar med skolämnen enligt planering.

Så fort vi får tillbaka fler lärare ska vi börja med att utöka vårt tillfälliga schema med fler ämnen.

Det är extra viktigt att eleverna som är hemma går in på Unikum, arbetar med skolarbete och kommunicerar med sina lärare. 

Hälsningar

Henrik Ljungblom

Rektor, Nannaskolan

26 mars 2020