Lägesrapport v. 14

Följande meddelande har skickats ut i Unikum av rektor Henrik Ljungblom, till alla elever och vårdnadshavare, med anledning av coronaviruset.

 

Nu är vi inne på den tredje veckan med den nya situationen. Jag är mycket glad att vi tidigt insåg att vi behöver en organisation som fungerar trots hög frånvaro av personal. Ni som har oro för missad undervisning vill jag ändå lugna. Skoldagen är bara något kortare. Vissa ämnen har tillfälligt utgått då de är svårare att ersätta med vikarie och kräver mindre grupper, till exempel praktiska ämnen och språk. Skolans pedagoger hjälps åt att sprida den kompetensen som finns och undervisningen kan fortgå med adekvata uppgifter efter gemensam planering och med våra egna lärare. Inga inställda lektioner vilket skapar tydlighet och trygghet för våra elever. Vi ligger generellt före i vår planering i svenska, matematik och engelska för att vi nu har mer tid i dessa ämnen. Vi ligger relativt i fas i SO och NO. Denna vecka börjar vi ge tillbaka tid till en del övriga ämnen och vi kommer prioritera årskurs 9. De som går i lägre årskurser behöver i nuläget inte alls oroa sig då vi har resten av tiden i grundskolan på oss att hinna ta igen missad tid.

Nu kommer vi börja se över kunskapsläget för eleverna i Unikum. Det gör vi alltid i mitten på varje termin. Elever som får ”Insats krävs” får detta i första hand om det finns en oro att eleven inte når målen, oavsett den rådande situationen. Står det ”Underlag saknas” som kommentar, kan det bero på att eleven varit hemma, sjuk, under en längre period. Med detta sagt vill jag återigen understryka vikten av att arbeta i hemmet om man är hemma på grund av mildare symtom. Går man i årskurs nio och får ”Insats krävs” är det särskilt viktigt att elev och föräldrar tar reda på vad som saknas och hur man ska ta igen efterfrågad kunskap.

Vi ser fram emot påsklov och det är extra viktigt att vi tar tillfället att vila och stärka oss för att tillsammans reda ut resten av läsåret. Hur schemat ser ut efter påsk är oklart men det kommer anpassas efter rådande förutsättningar. Håll er uppdaterade via skolans hemsida.

 

Tack alla som ger oss stöd

Henrik Ljungblom med personal

Nannaskolan

2 april 2020