Lägesrapport v. 17

Följande meddelande har skickats ut i Unikum av rektor Henrik Ljungblom, till alla elever och vårdnadshavare, med anledning av coronaviruset.

Det har vänt och fler personal kommer tillbaka. Tyvärr har vi fortfarande en hög frånvaro av ordinarie lärare men vi har börjat ge tillbaka ämnen som under en tid pausat. Årkurs 9 kommer från denna vecka få tillbaka alla ämnen. Nästa steg blir att ge tillbaka fler ämnen i de andra årskurserna.

Kom ihåg att varje dag är viktig att fullfölja och schemat kommer ändras för att kunna ta till vara på tiden och lärarresurserna.

Titta på schemat på hemsidan för att se vad som gäller. Byt till rätt vecka.

https://web.skola24.se/timetable/timetable-viewer/uppsala.skola24.se/Nannaskolan%206-9/

Henrik Ljungblom

Nannaskolan

21 april 2020