Lägesrapport v. 19

Följande brev har skickats ut till elever och vårdnadshavare via Unikum.

Nästan alla elever är här och närvaron liknar som en vanlig aprildag. Frånvaron på lärarsidan är nu på en nivå att vi från och med nästa vecka (v. 19) utökar ytterligare schemat. Nu kommer skoldagen börja olika och vi frångår schemat som mer eller mindre sett lika ut varje dag. Lärarna har varit fantastiska att täcka upp för varandra och samarbeta så att alla klasser har kunnat få ta del av de lärare som klarat sig från att behöva vara hemma.

Kom ihåg att varje dag är viktig att fullfölja och schemat kommer ändras för att kunna ta till vara på tiden och lärarresurserna.

Titta alltid på schemat på hemsidan för att se vad som gäller. Vi kommer behöva ändra efter hur frånvaron ser ut. Byt till rätt vecka.

https://web.skola24.se/timetable/timetable-viewer/uppsala.skola24.se/Nannaskolan%206-9/

Henrik Ljungblom

Nannaskolan

4 maj 2020