Läget på Nannaskolan mitt i pandemin

Att vi har haft möjlighet att ha skolan öppen alla dagar under hela denna pandemi är något som vi prioriterat högt. Det är en svårighet att hela tiden förhålla sig till rekommendationer och samtidigt bibehålla en trygg och bra skolgång.

Vi har under detta år haft anpassningar för att minska trängsel och smittspridning och perioder med hög frånvaro bland personal och elever men i dagsläget är inte hög frånvaro det primära problemet. Vi måste nu förebygga att det inte uppstår smittspridning som ytterligare anstränger samhället.

För att dämpa den allmänna smittspridningen har vi nu både möjligheten och en förväntan att ytterligare minska trängsel i skolans lokaler. Det kan se olika ut och på Nannaskolan blir det svårt eftersom våra lokaler har hög beläggning och de allmänna ytorna är begränsade. Det enda sättet är att vi minskar till färre individer i huset. Vi har nu provat distansundervisning årskurs 7–9 på deltid halva dagar och ser nu att detta innebär en markant lägre trängsel i våra lokaler. Samtidigt säkerställer vi att alla elever får rutiner att komma till skolan varje dag och erbjuds lunch. Vi vet att det sociala behovet att träffa vår personal, lärare och skolkamrater är en mycket viktig del av våra elevers skolgång. Generellt är vi mycket imponerade av elevernas förmåga att ta ansvar till den nya formen. Vi ser hög närvaro och lärarna gör en stor insats att snabbt ställa om till det nya.

Målet är självklart att återgå till vanlig undervisning. 

Nu har vi fått godkännande från regering, regionen och grundskolans ledning att ytterligare använda oss av distansundervisning följande två veckor och vi kommer göra det. Det innebär samma form som vi har med halvdagar men vi kommer se över tiden och hur lunchen ska fungera att både förflytta sig och äta på skolan. Lektioner kommer förskjutas lite och eventuellt bli något kortare. Kontakta mentor vid frågor.

Distans-/Fjärrundervisning halva dagar gäller bara årskurs 7, 8 och 9 vecka 4 och 5. Därefter måste det komma ett nytt beslut. Årskurs 6 har undervisning som vanligt enligt schema på skolan. 

Tack för allt stöd och att vi tillsammans gör en bra skola under rådande situation 

Henrik Ljungblom

Rektor Nannaskolan

 

22 januari 2021