Lucia mån 13 dec

På måndag blir det stämningsfullt luciatåg i Nannaskolans aula. Alla klasser börjar 8:20 i sina hemklassrum.

Luciatåget skrider in tre gånger för olika årskurser. Prata med din klassföreståndare om du vill veta hur förmiddagen ser ut mer detaljerat. Ordinarie schema följs från 10:30 - gäller alla årskurser och ämnen.

9 december 2021