Luciafirande på Nanna

Fredagen den 11 dec skrider luciatåget in i aulan och för att sprida ljus och stämning.

Årskurs 6 och 7 samt klass 8C ser luciatåget i aulan kl. 9, för att sedan fika i hemklassrummen. OBS! Uppställning klassvis i korridor 1 och 2 kl. 8:50 för ordnad ingång i aulan.

Årskurs 8 (minus 8C) och 9 samt FBK samlas i hemklassrummen kl. 9 för att fika. 9:50 är det klassvis uppställning i korridor 1 och 2 för ordnad ingång i aulan. Luciatåg kl. 10.

Alla klasser återgår till ordinarie schema kl. 10:30.

2 december 2015