Ons den 5 april bryts alla lektioner 13:45

På grund av personalkonferens bryts all undervisning kl. 13:45 på onsdag, och eleverna slutar skoldagen.

3 april 2017