Påminnelse: Ansökan skolskjuts senast 31 mars

Ansökan om skolskjuts pga. växelvis boende, trafiksäkerhet osv. ska vara antagningsenheten tillhanda senast 31 mars för att kunna garantera att alla ska hinna få svar till skolstarten i augusti.

22 mars 2016