Plan för undervisning fram till sportlovet

Det är regionens smittskydd tillsammans med Uppsala kommuns ledning för grundskolan som beslutar om respektive skola får använda distansundervisning som anpassning. Nu har man godkänt det ytterligare två veckor men säger även att det måste finnas en plan till att alla har närundervisning senast till vecka 8.

Detta är Nannaskolans plan godkänd av Gundskolans ledning:

 

Årskurs 9

Vecka 6 och framåt: Hel återång till närundervisning i skolan

 

Årskurs 8

Vecka 6: Halvdagar. Undervisning i skolan på förmiddagar och distans på eftermiddagar

Vecka 7: Halvdagar. Distans på förmiddagar och undervisning i skolan på eftermiddagar

Vecka 8: Sportlov

Vecka 9: Hel åtgång till närundervisning om läget inte förvärras.

 

Årskurs 7

Vecka 6: Halvdagar. Distans på förmiddagar och undervisnin g i skolan på eftermiddagar

Vecka 7: Halvdagar. Undervisning i skolan på förmiddagar och distans på eftermiddagar

Vecka 8: Sportlov

Vecka 9: Hel återgång till närundervisning om läget inte förvärras.

 

Årskurs 6

Fortsätter närundervisning som vanligt

 

Vi alla lärt oss något nytt, elever och personal. Det går att undervisa utan att sitta i samma rum. Måste berömma eleverna som tar ansvar och gör sitt bästa. Vi lyssnar på eleverna och vi hör olika reaktioner på situationen. Några upplever detta som jättebra och till och med bättre men andra är frustrerade och trycker det är rörigt. Vi har ingen heltäckande bild just nu men vi är överens om att vanlig närundervisning är det bästa för eleverna i sin helhet. Denna anpassning med att låta eleverna vara hemma halva dagar har fyllt och fyller en viktig funktion med minskad trängsel. Nu är rekommendationen att succesivt återgå ti ll vanlig närundervisning och vi följer naturligtvis det.

 

Henrik Ljungblom med Personal

Nannaskolan

4 februari 2021