PRAO åk 7 i Nanna Bistro

Alla elever i årskurs 7 ska en dag få praktisera i köket på Nannaskolan, Nanna Bistro.

Syfte med PRAO:

Syftet med prao är att ge eleven kunskaper om arbetslivet, inte utnyttjas som gratis arbetskraft. Det kan även vara ett stöd för elevens kommande studie- och yrkesval samt stödja den personliga utvecklingen. Elevernas behov av kunskaper och medvetenhet om sig själv samt om samhälle och arbete bör stå i centrum. Verksamheten skall syfta till att så långt som möjligt hjälpa eleverna bland annat med följande:

  • Orientera sig om arbetets betydelse för människan och samhället, om olika arbetsplatser, arbetsmiljöer och arbetsuppgifter.
  • Få erfarenhet om de villkor för demokrati, inflytande och ansvar som finns i arbetslivet.
  • Lära sig förstå de normer och regler som gäller i arbetslivet.
  • Öka elevernas kännedom och motverka begränsningar i studie- och yrkesval som beror på könsrollstänkande, statustänkande och social/kulturell bakgrund.

Dessutom så tillkommer för denna satsning och samarbete med Nanna Bistro:

  • Skapa en god relation till personalen i restaurangen.
  • Ökad trivsel i skolrestaurangen.
  • Förståelse för arbetet bakom skolmaten och vilja att prova all typ av mat.

Genomförande:

Mats Lindqvist delar upp skolåret i fyra perioder med ca 40 skoldagar och fördelar dem mellan alla årkurs 7 klasserna.

Klassföreståndare fördelar sina elever på lämpliga dagar som inte innehåller omfattande prov eller schemabrytande aktiviteter.

Köket ansvarar för elevens arbetsmiljö och att dagen fylls med relevanta arbetsuppgifter. Eleven får låna arbetskläder och skor. Eleven ska arbeta i köket och ersätter inte matvärdarna som hjälper till ute i restaurangen med att torka bord och hålla snyggt.

Eleverna är försäkrade som vanligt.

Arbetstid:

En heldag från kl. 8:00–14:30. Sedan slutar eleven för dagen oavsett ordinarie schema.

24 oktober 2016