Riktlinjer vid illamående och magsjuka

Vi vill påminna om hur viktigt det är att följa skolans riktlinjer för illamående/magsjuka. Att minska smittspridning är förstås syftet, inte minst eftersom vi har elever som drabbas hårdare av magsjuka än andra.

Här är de viktigaste punkterna för minskad smittspridning:

  • God hygien är avgörande för att undvika smitta. 
  • Stanna hemma från skolan i minst två dygn efter senaste kräkning  eller diarré.
  • Tvätta händerna med flytande tvål före varje måltid, efter varje toalettbesök, efter utevistelse och före hantering av mat. Det räcker inte att använda handsprit, eftersom handsprit inte påverkar viruset som sprider vinterkräksjuka.
  • Handdesinfektion kan användas som komplement efter noggrann handtvätt, eller som ersättning när det inte ges möjlighet till handtvätt med tvål och vatten samt vid utbrott av förkylningar och magsjuka.

Läs gärna mer här.

21 januari 2019