Sci-fest fredag 4 mars

Åk 6, 7 och 9 besöker Vetenskapsfestivalen Sci-fest på Fyrishov.

Åk 6
Samling på skolgården 8:30, gemensam vandring till Fyrishov. Lunch i skolan ca 11:30. Lektioner enligt schemat därefter.

Åk 7
Samling på skolgården 8:30 (OBS! 9:00 för klass 7A), gemensam vandring till Fyrishov. Lunch i skolan 11:30 (7C, 7D)  och 12:00 (7A, 7B). Lektioner enligt schema därefter.
OBS! 7D börjar kl 12.00 (missar ”korta lektionen”).

Åk 9
Samling på skolgården 13:30, gemensam vandring till Fyrishov. Skoldagen slutar ca. 15:00.

2 mars 2016