SciFest fre 6 mars

På fredag är det dags för våra sexor och sjuor att besöka SciFest på Fyrishov!

Uppsala universitet arrangerar årligen det populärvetenskapliga evenemanget SciFest på Fyrishov, vilket Nannaskolans elever i åk 6 och 7 får möjlighet att besöka.

Olika workshops och visningar är inbokade. Osäker på när just din klass ska dit? Prata med din mentor.

Läs gärna mer om evenemanget här: https://www.scifest.uu.se/skola/

2 mars 2020