Skoljoggen 15 sep

På onsdag förmiddag kör Nannaskolan "Skoljoggen". Hela skolan går, joggar eller springer längs med Fyrisån! Coronaanpassat med olika starttider för de olika årskurserna.

Åk 6 och 7: Samling 8:15 (start 8:30)
Åk 8: Samling 8:45 (start 9:00)
Åk 9: Samling 9:15 (start 9:30)

Sträckan är ca 5 km och går bort till Vindbron och tillbaka längs med ån på andra sidan.

Efter Skoljoggen är det inga lektioner, men en del elever kommer att ha sina utvecklingssamtal under eftermiddagen. Alla elever som vill får äta lunch i skolan. 

För detaljer om samlingsplats, hur man tar sig dit med mera, hänvisar vi till klassföreståndare.

13 september 2021