Terminsstart 11 jan, kl. 9

Måndagen den 11 januari sätter vårterminen igång. Alla klasser samlas i hemklassrummen kl. 9:00.

Eventuella schemaändringar kan förekomma. Dessa gås igenom vid terminsstarten.

21 december 2015