Uppsamlingsheat simning fre v. 15 och 16

De elever som inte deltagit under läsårets simning (idrotten) har möjlighet att komma till Fyrishov kl. 8:00 antingen på fredag (v. 15) eller nästa fredag (v.16). Det är de sista tillfällena som ges. Samling i entrén.

Kontakta Peter eller Fredrik för mer information.

12 april 2016