Utvecklingssamtal 14 och 20 sep

Det är dags för utvecklingssamtal på Nannaskolan. Onsdagen den 14 sep och tisdagen den 20 sep bryts därför ordinarie skoldag vid 12:45. Inbjudan med tider har skickats ut av mentorerna.

Du kan läsa om våra rutiner för utvecklingssamtal här

12 september 2022