Utvecklingssamtal 26 och 27 jan

Tisdagen den 26 och onsdagen den 27 januari bryter vi undervisningen vid lunchtid, och sätter igång med utvecklingssamtal från kl. 13.

I början av varje termin genomförs ett utvecklingssamtal där elev, vårdnadshavare och mentor träffas och ser närmare på elevens skolarbete och kunskapsutveckling. Eleven har i förväg, under lektionstid, förberett sig i varje ämne och är den som håller i samtalet.

Den 26 och 27 januari är det ingen undervisning efter lunch, utan vi genomför istället samtal från kl. 13.

Tid och plats för utvecklingssamtalet bokas med mentor.

Läs mer om hur Nannaskolan arbetar med utvecklingssamtal här

19 januari 2016