Välkomna tillbaka till Nannaskolan

Vi ser fram emot att träffa alla elever till skolstarten måndagen den 17 augusti!

Starttider:

Årskurs 6 samlas klockan 9:00 på skolgården

Årskurs 7 samlas klockan 10:00 på skolgården

Årskurs 8 samlas klockan 10:30 i sina hemklassrum (listor i skolan)

Årskurs 9 samlas klockan 10:30 i sina hemklassrum (listor i skolan) 

Det kommer rekommendationer angående Corona i ett centralt utskick, men ni kan också läsa vad som gäller inom Uppsala kommun här: https://www.uppsala.se/covid-19

Det kommer också mer information om första skolveckan från respektive klassföreståndare.

12 augusti 2020