Muntliga nationella prov åk 9

Från och med detta läsår genomförs de muntliga nationella proven under höstterminen. Proven sker i mindre grupper och eleverna får gå ifrån ordinarie lektionstid för att göra proven. Listor med grupper, tider och salar kommer att anslås i skolan. 

Vecka 45: muntliga prov i svenska

Vecka 46: muntliga prov i engelska

Vecka 48: muntliga prov i matematik

Kontakta er lärare i ämnet om ni har frågor om provets upplägg.

21 oktober 2015