Viktig information om skolstart och schema på Nannaskolan

Nedanstående information - om skolstarten imorgon samt distansundervisning - har skickats ut till alla Nannaskolans elever och vårdnadshavare idag. Om ni före jul fick annan information om skolstarten kan ni bortse från den. Det som står nedan gäller.

Nannaskolan går över till distansundervisning på deltid för årskurs 7, 8 och 9

Uppsala har valt att inte generellt gå över till distansundervisning, men varje enskild skola har möjlighet att på grund av enskilda omständigheter ta till den åtgärden.

Nannaskolan är en skola med trånga korridorer och få extra utrymmen eller allmänna ytor. Generellt upplever vi inte detta som ett större problem, men i dagens situation med rekommendation om att hålla avstånd blir det stor skillnad. 2-metersregeln gäller inte i skolan, men däremot gäller allmänna rekommendationer att hålla avstånd.

Vi har under hösten satt in flera åtgärder för att underlätta att hålla avstånd och minska smittspridning. För att i nästa steg uppnå större skillnad och kunna hålla mer avstånd, måste vi vara färre personer i lokalerna samtidigt. Detta uppnår vi genom att låta hälften av eleverna i årskurs 7-9 få sin undervisning via distans första halvan av skoldagen, för att efter lunch ha fortsatt undervisning hemifrån, medan hälften av eleverna börjar med undervisning hemifrån och kommer till skolan från och med lunch.

Att distansundervisningen sker på detta sätt känns bra, eftersom de sociala kontakterna mellan lärare och elever kan bibehållas och skollunch kan erbjudas. Inga elever är hemma på egen hand en hel dag, utan rutinen att ta sig till skolan finns kvar.

Eleverna ska vara tillgängliga digitalt den halvan av skoldagen som sker på distans för att kunna bli kontaktad av lärare och arbeta med skolarbete. Eventuellt kommer det att bli fjärrundervisning som är obligatorisk och då skall man vara med som en vanlig lektion men via Teams. Elever som behöver stöd att för att kunna jobba på distans med lokal/plats och med teknik som t.ex. uppkoppling kommer att få hjälp med detta. Kontakta mentor.

Vi kommer att se till att schemat på hemsidan visar vad som gäller respektive klass. Detta gäller fram till den 20 januari och därefter kommer ett nytt beslut.

Årskurs 6 kommer att följa sitt ordinarie schema helt på plats fr.o.m. onsdag och har alltså inte distansundervisning.

 

Specialschema första skoldagen tisdag 12 januari - se nedan

Viktigt: Ta med laddad ipad!

Åk 6 börjar 09.00 tisdag 12 januari i hemklassrummen och har klasstid till 10.05

NO börjar 10.10

6A 284 Lunch 10.50

6B 384 Lunch 10.55

6C 107 Lunch 11.00

Eleverna ges möjligheten att äta lunch och avlägsnar sig sedan från skolan.

 

Åk 7 börjar 09.10 tisdag 12 januari i hemklassrummen och har klasstid till 10.10

Språk börjar 10.15 (5 min senare än schemat)

7A 174 Lunch 11.15

7B 374 Lunch 11.20

7C 474 Lunch 11.05

7D 346 Lunch 11.10

Eleverna ges möjligheten att äta lunch och avlägsnar sig sedan från skolan.

 

Åk 8 börjar 12.15 tisdag 12 januari i hemklassrummen och har klasstid till 13.20

Svenskan börjar 13.25

8A 373 Lunch 11.35

8B 275 Lunch 11.40

8C 473 Lunch 11.45

8D 184 Lunch 11.50

Eleverna ges möjligheten att äta lunch innan de börjar.

 

Åk 9 börjar 12.35 tisdag 12 januari i hemklassrummen och har klasstid till 13.25

Matematik börjar 13.30 (5 min senare än schemat). Eleverna slutar efter matten.

9A 475 Lunch 11.55

9B 484 Lunch 12.00

9C 274 Lunch 12.05

9D 273 Lunch 12.10

Eleverna ges möjligheten att äta lunch innan de börjar.

11 januari 2021