Vinterbrev - ansvar och riktlinjer runt skolskjuts

Utbildningsförvaltningen informerar här om regler och ansvar runt skolskjuts, nu när vinterväglaget kan rubba rutinerna.

10 november 2016