Öppet hus

Detta läsår (2020/21) kommer vi inte att ha något öppet hus i och med pandemin. Istället får ni kika runt på vår hemsida för att veta mer om Nannaskolan. Nedan kommer vi också att framöver fylla på med vanliga frågor och svar om skolan. Se därför till att titta in här igen, när skolvalet närmar sig.

Hur stor chans har man att komma in på Nannaskolan?

Det beror på var du bor och hur många andra som söker till Nannaskolan. Alla som söker får sin skolplats genom kommunens urval som bygger på relativ närhet. Läs mer via denna länk. 

Hur många klasser tar ni in till hösten?

2 nya klasser i årskurs 6 = 60 elever 
2 nya klasser i årskurs 7 = 60 elever  
(Alla årskurs 7-elever kommer att blandas tillsammans med våra gamla elever till totalt 5 klasser.)

Hur väljer jag estetämne?

Du väljer estetämne inför varje läsår via en länk i Unikum, men kan också göra omval före jul, inför vårterminen. Du kan ha samma estetämne år efter år om du vill. Det viktigaste vid valet är att du känner dig intresserad av eller nyfiken på ämnet – vi kräver inte några förkunskaper. Läs mer om våra estetämnen här.

Garanteras jag en plats på det estetämne jag valt?

Det finns inga garantier på att du varje termin får ditt förstahandsval. Det beror på hur många som väljer det ämnet. Under de tre-fyra år du går på Nanna kommer du dock med största sannolikhet få ha ditt förstahandsval en stor del av tiden. 

Måste jag ha ett estetval?

Ja. Estetämnena är Nannaskolans inriktning inom ”skolans val” (ämnen som inte betygsätts). Ett pass i veckan är obligatoriskt. 

Hur ser ett schema ut?

En elevs schema ser olika ut från år till år och man läser vissa ämnen i block under perioder. Vi försöker undvika håltimmar så mycket det går när vi lägger schemat. Ställs vi inför valet sovmorgon/kort dag, så lägger vi hellre sovmorgon till de lite äldre eleverna, medan de yngre istället slutar tidigare. Man kan titta på hur våra aktuella scheman ser ut via denna länk. 

Vad kan man göra på rasterna?

När det är fint väder är det trevligt ute på skolgården, med olika sittytor, klätterställning, pingisbord samt basket- och kingplan. Bollar kan lånas i kiosken. Inne i skolan har vi också en lounge med soffor att hänga i och fussballspel/pingisbord. Olika spel kan lånas i kiosken. 

Är det bra mat på Nannaskolan?

Nanna Bistro har vunnit många priser i nationella tävlingar. Bland annat har restaurangen tagit hem första priset två år i White Guide Juniors tävling om Sveriges bästa skolmat. Läs mer Nanna Bistros egen sida. 

Hur är NO- och teknikundervisningen organiserad? 

I årskurs 6 sker NO-undervisningen i helklass. Samma lärare undervisar i alla NO-ämnen 

I årskurs 7-9 periodläses NO-ämnena, vilket innebär att eleverna under ett läsår har ett NO-ämne i taget. Undervisningen sker också i 20-grupper, det vill säga två klasser delas upp i tre grupper med ca 20 elever i varje. 

I åk 6-9 sker teknikundervisningen i halvklass under en termin. Den andra halvklassen har då hemkunskap. 

Jobbar ni med programmering på Nannaskolan?

Jobbar ni med programmering? 

I tekniken programmerar vi i alla årskurser. Exempel: i åk 8 programmerar vi legorobotar och i åk 7 och 9 jobbar vi med MicroBits. 

Hur stödjer ni elever?

Vi anpassar vårt stöd utifrån elevens behov, enskilt, liten grupp eller i klass. Vår huvudtanke är att vi ska hjälpa elever med strategier och kompletterande stöd (utifrån det som eleven jobbar med i ett visst ämne) som gör att de, efter en tid, klarar att arbeta på egen hand i klassrummet.   

Vi jobbar med kompletterande stöd så som t.ex. muntliga prov och även med specialpedagogiskt stöd så som avkodningsträning, lästräning, grundläggande matematik och taluppfattning etc. 

Vårt fokus är i huvudsak på kärnämnena; svenska, engelska och matematik med tät kontakt med undervisande lärare. 

  

 

Uppdaterad: