Åk 6: Nationella prov i svenska v. 6 och 7

Åk 6 gör nationella prov i svenska torsdag den 11 feb samt torsdag den 18 feb.

Torsdag 11 feb

Eleverna skriver provet (läsförståelse, skönlitterärt) under lektionstid, men passen är något omflyttade. Lunch äts 10:50 och sv-lektionen med provet startar 11:30.

Eleverna fortsätter dagen med engelska 13:40 

Torsdag 18 feb

Eleverna skriver två provdelar. Första delen (läsförståelse, sakprosa) startar 9:30 och slutar 11:00. Sedan lunch. Andra delen (skriva) startar 11:45 och slutar 12:55. 

Eleverna fortsätter dagen med engelska 13:40. 

Vet du inte i vilken sal du ska vara eller har andra frågor? Kontakta din svensklärare.

9 februari 2021