Sköna maj på Nannaskolan

Hur ser läget ut på Nannaskolan med tanke på coronaomständigheterna? Senaste brevet från rektor Henrik Ljungblom kan läsas här och har också skickats ut till elever och vårdnadshavare via Unikum.

Nu kör vi nästa fas för att bemästra Corona.

Eftersom de flesta lärarna är tillbaka så kör vi nu ett schema där varje elev får sin ordinarie lärare. Vi har tittat på helheten och därför är det inte samma schema som innan Corona. Nu prioriterar vi enligt följande:

· Årskurs nio ska få bästa möjlighet att fullfölja alla ämnen

· Alla ska få tillbaka ämnen som pausats under särskilda schemat och utöka tiden där det finns möjlighet redan nu. Tyvärr är hemkunskapen ett ämne som har och kommer vara problematisk och vi måste fokusera på åk 9 och åk 6. Årskurs 7 och 8 får vi ge tillbaka till nästa läsår.

Konsekvenser för eleverna är att schemat är lite reducerat fortfarande för vissa årkurser. Vi behöver både lokalerna och lärarresurser till våra prioriteringar. Det kan finnas risk för justeringar och använd bara schemat som visas online. Jag kan bara konstatera att totalt sett har alla elever på Nannaskolan fått en trygg och effektiv skolgång trots omständigheterna och ligger inte efter i skolarbetet generellt. Eleverna har gjort ett mycket bra jobb och arbetat bra i skolan och även de elever som av olika anledning behövt stanna hemma har kämpat på.

Skolavslutningen kommer genomföras i ett litet sammanhang och inga anhöriga kan komma och alla våra uppskattade föreställningar kommer tyvärr att inte bli av.

Vi kommer erbjuda resurstid för eleverna utöver ordinarie ämnen. I årskurs 6, 7 och 8 är det obligatoriskt. Det finna alltid något eleverna kan arbeta med och känner man sig helt i fas så ska man med fördel läsa en bok.

Resurstid i åk 9 är ett mycket viktigt tillfälle för elever som riskerar att inte nå målen i något ämne inför slutbetyg. Vi vill att elever och vårdnadshavare uppdaterar sig om man riskerar att inte nå målen och man SKALL då gå på resurstid. Det kan vara helt avgörande för att hinna ikapp och få betyg i de sista ämnena inför gymnasiet. Elever som inte når målen i åk 9 och struntar i resurstid är mycket problematiskt. För elever som är klara och når målen är resurstid frivilligt.

 

Henrik Ljungblom

Rektor, Nannaskolan

11 maj 2020